Адміністративні справи (до 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 4942/11/2170

Дата ухвалення рішення:
23.02.2012
Зареєстровано:
27.03.2012
Cуддя:
Василяка Д.К.
Оприлюднено:
28.03.2012
Категорія справи:
Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:
Суд:
Херсонський окружний адміністративний суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Адміністративне

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ



"23" лютого 2012 р.

10 год. 25 хв.

Справа № 2-а-4942/11/2170


Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Василяки Д.К.,

при секретарі: Танській Л.С., за участю позивача ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2, представників відповідача: Бочевської О.І., Грек С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Державної екологічної інспекції в Херсонській області про визнання незаконним та скасування припису та постанови про притягнення до адміністративної відповідальності,

встановив:

ОСОБА_1 (далі-позивач) звернувся до суду з адміністративним позовом до державної екологічної інспекції в Херсонській області (далі-відповідач), в якому позивач просив визнати неправомірними та незаконними дії інспектора з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області Бочевської О.І. щодо внесення до акту перевірки відомостей, щодо порушення ПП ОСОБА_1 ст.16 Кодексу України про надра, а також висновку щодо відсутності документів щодо права користування свердловиною №6, що розташована біля с.Облої, яке знаходиться на території Збур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області. Визнати незаконним та скасувати припис №05-9/1836-500/11 від 23.09.2011року та постанову про накладення адміністративного стягнення №05-12/522 від 04.10.2011 року.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представники відповідача надали письмові заперечення і в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні позову у зв’язку з тим, що вважають перевірку проведену ПП ОСОБА_1 законною, а акт перевірки, припис №05-9/1836-500/11 від 23.09.2011року та постанову про накладення адміністративного стягнення №05-12/522 від 04.10.2011 року такі, що відповідають вимогам діючого законодавства.

Розглянувши подані документи, заслухавши пояснення представника позивача та представників відповідача, з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду спору по суті, суд встановив, що 22-23 вересня 2011 року державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області Бочевською О.І. на підставі вимоги прокуратури Херсонської області від 20.09.2011 року про виділення державного інспектора для проведення перевірок в порядку ст.ст.8,20 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до пункту «б» статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності»( далі по тексту Закон №877) та згідно з наказом Державної екологічної інспекції в Херсонській області від 21 вересня 2011 року №855 проведена позапланова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства. За наслідками якої складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства №05-11/254 від 22-23 вересня 2011року, винесено припис №05-9/1836-500/11 від 23.09.2011року та постанову про накладення адміністративного стягнення №05-12/522 від 04.10.2011 року.

Так, відповідно до п.«б» ст.20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року, №1264-ХІІ (далі по тексту Закон №1264) до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях належать державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Таким органом, відповідно до Положення на території Херсонської області є інспекція, яка в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами. Згідно п.4 Положення інспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки.

Тобто аналізуючи викладене слідує, що інспекція є уповноваженим органом на проведення перевірки з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства в тому числі і ПП ОСОБА_1, при наявності для того відповідних правових підстав передбачених в т.ч. Законом №877.

Крім цього, суд зазначає, що інспекція в розумінні КАС України є суб’єктом владних повноважень, який зобов’язаний діяти виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і при цьому на неї розповсюджується дія Закону №877.

Згідно матеріалів справи інспекцією організовувалось проведення позапланової перевірки на ПП ОСОБА_1

Законом №877 та Порядком організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Мінприроди від 10.09.2008 року №464 (далі-Порядок) визначено процедуру проведення позапланових перевірок з питань здійснення державного контролю та підстави для їх проведення.

Так, відповідно до ст.6 Закону №877 та пп.3.6 п.3 Порядку однією з таких підстав для здійснення позапланового заходу є звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Таким чином на підставі цієї норми інспекцією було організовано проведення перевірки ПП ОСОБА_1 Однак суд, зазначає, що позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення, чого не було у інспекції при організації перевірки.

На противагу цього, зверненням на підставі якого організована перевірка ПП ОСОБА_1 стала вимога заступника прокурора Херсонської області №07/4-496 від 20.09.2011 року. Дослідженням змісту вимоги заступника прокурора Херсонської області з’ясовано, що вона не містить жодних відомостей про порушення ПП ОСОБА_1 вимог законодавства, а тому не може вважатись зверненням юридичної особи, на підставі якого відповідно до Закону №877 інспекцією може бути організовано проведення позапланової перевірки.

При цьому суд зазначає, що відповідно до ст.ст.8,20 Закону України «Про прокуратуру» вимога прокурора для суб’єкта, на адресу якого вона спрямована, є обов’язковою для виконання, якщо вона при цьому не суперечить Закону, а відповідно до ч.2 ст.2 Закону №877 дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів прокурорського нагляду. При цьому, прокурор вправі при здійсненні заходів прокурорського нагляду проводити перевірку суб’єктів господарювання без дотримання процедури передбаченої Законом №877 із залученням спеціалістів органів державного контролю, які в рамках прокурорської наглядової перевірки виконують консультативно-дорадчу функцію.

З іншого боку посадові особи органу державного контролю, яким також є інспекція не вправі здійснювати документування порушень та вносити документи реагування відповідно до положень Закону №877. Для проведення зазначених заходів необхідно дотримуватись процедури передбаченої Законом №877. Іншими словами, суд вказує, що вимога прокуратури винесена в порядку ст.ст.8,20 Закону України «Про прокуратуру» не може звільняти суб’єкт державного контролю від обов’язків додержання вимог чинного законодавства (в т.ч. спеціального Закону №877) на підставі якого він діє.

Відповідно до ч.6 ст.7 Закону №877 за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт.

Згідно пп.1.4 п.1 Порядку під актом перевірки розуміють документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок суб'єктів господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та його дотримання.

Системним аналізом зазначених норм у сукупності з іншими нормами Закону №877 слід прийти до висновку, що посадові особи інспекції мають право на складення акту перевірки виключно при проведенні законного заходу державного контролю відповідно до положень Закону №877 і саме в цьому разі акт перевірки буде джерелом доказової інформації.

Так актом перевірки встановлено, що згідно акта серії ХО032366 на право власності на земельну ділянку загальною площею 1,9998га вона належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зокрема ОСОБА_1 користується даною земельною ділянкою за довіреністю ВРМ №855347, яка в свою чергу посвідчена нотаріусом. Встановлено свердловину, яка перебуває за межами ділянки, що належить ОСОБА_6, з якої самовільно витікає вода. Перевіркою не виявлено наявність будь-яких приладів щодо викачування та видобування даної води з свердловини.

Відповідачем не доведено суду, в чому саме полягає порушення з боку ПП ОСОБА_1 щодо використання надр. В цьому випадку води, яка самовільно витікає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що з 2005 року працював у ОСОБА_8 на даній земельній ділянці. З цього часу за межами земельної ділянки знаходилась свердловина з якої самовільно витікає вода через відповідний канал обладнаний шлангом. Ніяких приладів щодо використання вказаної води ніколи не встановлювалось. Приблизно з серпня 2011 року він почав працювати у ОСОБА_1 Вказана земельна ділянка належить ОСОБА_6

Опитаний в судовому засіданні ОСОБА_1 пояснив, що приблизно з серпня 2011 року почав користуватись земельною ділянкою ОСОБА_6 за довіреністю, ніяких дій щодо використання води, яка самовільно витікає з свердловини не вчиняв, будь-якого обладнання щодо відкачування не встановлював, дану воду ніяк не використовує і не реалізує. Крім того вказана свердловина перебуває за межами земельної ділянки.

Отже земельна ділянка належить ОСОБА_6, ні актом №05-11/254 від 22-23.09.2011 року перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, ні в судовому розгляді справи не встановлено будь-яких дій ОСОБА_1, щодо використання води, яка самовільно витикає з свердловини, тому і відповідно відсутні порушення ст.16,19 Кодексу України про надра.

Щодо законності припису інспекції №05-9/1836-500/11 від 23.09.2011 року суд зазначає наступне: відповідно до ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийнятті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

Оскаржуваний припис прийнятий з метою усунення порушень природоохоронного законодавства ПП ОСОБА_1 у сфері охорони водних та земельних ресурсів, на підставі акта перевірки від №05-11/254 від 22-23 вересня 2011 року.

Судом вище встановлено, що діями інспекції при проведенні перевірки та складанні акту перевірки зафіксовано лише витікання води зі свердловини через земельну ділянку ОСОБА_6 якою користується ОСОБА_1, а отже і вимоги викладені в приписі є не обґрунтованими.

Крім того ч. 8 ст. 7 Закону України “Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” припис представляє собою обов'язкову для виконання у визначені строки письмову вимогу посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень законодавства. Отже мета припису полягає в усуненні допущеного суб'єктом господарювання порушення. А відтак припис повинен містити вказівку на те, в чому конкретно полягає порушення та які конкретні дії повинен вчинити суб'єкт господарювання для усунення цього порушення.

Зазначені вимоги до змісту припису закріплені і у додатку 2 до Порядку.

Як вбачається з припису №05-9/1836-500 від 23.09.2011 року, він містить вимогу про усунення порушення, а саме: припинити експлуатацію артезіанської свердловини №6 Таврійської площини, розташованої за межами с.Облої Голопристанського району Херсонської області. Проте, які конкретно дії має вчинити позивач, в приписі не вказано. Яким чином відповідач може виконати вимоги припису якщо вказана свердловина перебуває за межами земельної ділянки, а здійснення пломбування свердловини взагалі не відноситься до компетенціїї ПП ОСОБА_1 Подібним чином і не підлягає виконанню вимога щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами.

З огляду на викладене припис №05-9/1836-500 від 23.09.2011 рок винесено з порушенням вимог щодо змісту розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю), встановлених ч. 8 ст. 7 Закону «Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та додатком 2 до Порядку.

Невідповідність змісту припису названим нормам законодавства унеможливлює виконання. Відтак внесення припису не може привести до усунення порушення закону, якщо б таке з боку позивача дійсно мало місце. А отже відповідач використав повноваження щодо внесення припису всупереч меті, з якою таке повноваження надано.

Щодо скасування постанови про накладення адміністративного стягнення №05-12/522 від 04.10.2011 року, суд зазначає, що оскільки судом не встановлено здійснення правопорушення ст.47 Кодексу України про адміністративні правопорушення з боку ОСОБА_1, суд приходить до висновку про її скасування.

Серед критеріїв оцінювання судом рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які одночасно є принципами адміністративної процедури, є принцип законності, що закріплений у ч.2 ст.19 Конституції України, відповідно до якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до положень ч.2 ст.71 КАС України особливістю провадження в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень є те, що обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем не доведено правомірність своїх дій, щодо частини позовних вимог.

Згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Таким чином, суд аналізуючи викладене приходить до висновку, що позов ПП ОСОБА_1 до Державної екологічної інспекції в Херсонській області підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Керуючись ст.ст.2,8,9,12,17,19,158,159, 160-163,167 КАС України, суд-

постановив:

Позов задовольнити частково.

У задоволенні позовних вимог щодо визнання протиправними та незаконними дії державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Херсонської області Бочевської О.І., щодо винесення акту перевірки відомостей, щодо порушення ПП ОСОБА_1, ст. 16 КУ Про надра, а також висновку щодо відсутності документів щодо права користування свердловиною №6 що розташована біля с. Облої, яке знаходиться на території Збурївської сільської ради Голопристанського раойну Херсонської області та кладання відповідного припису- відмовити.

Визнати незаконим та скасувати припис державної екологічної інспекції в Херсонській області №05-9/1836-500/11 від 23.09.11 року.

Визнати незаконною та скасувати постанову державної екологічної інспекції в Херсонській області про накладення адміністративного стягнення №05-12/522 від 04.10.11 року, якою з ПП ОСОБА_1, стгянуто штраф у розмірі 170,00 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України чи прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 02 березня 2012 р.

Суддя Василяка Д.К.

кат. 7.1


Судовий реєстр по справі 4942/11/2170

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
22114966 Постанова 23.02.2012 Василяка Д.К. Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
47169063 Постанова 23.02.2012 Василяка Д.К. Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
47169866 Ухвала 10.02.2012 Василяка Д.К. Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
47169570 Ухвала 12.10.2011 Василяка Д.К. Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
47169706 Ухвала 12.10.2011 Василяка Д.К. Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне