Адміністративні справи (до 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2а-16202/11/0170/17

Дата ухвалення рішення:
02.02.2012
Зареєстровано:
02.04.2012
Cуддя:
Папуша О.В.
Оприлюднено:
02.04.2012
Категорія справи:
Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:
Суд:
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України02 лютого 2012 р. (12:17) Справа №2а-16202/11/0170/17


Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Папуші О.В., за участю секретаря судового засідання Суконнової Г.В., представників сторін:

позивача – ОСОБА_1, довіреність від 01.02.12р. № 4, ОСОБА_2, довіреність від 10.01.12р. № 1, розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Кримського республіканського підприємства "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкоя"

до Республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища

про визнання відмови неправомірною та спонукання до виконання певних дій,

ВСТАНОВИВ:

21.12.11р. до суду надійшов названий адміністративний позов, яким позивач просить суд визнати відмову відповідача від 01.11.2011р. № 10903/3.1-12/4-11 в продовженні позивачу дозволу на спеціальне водокористування неправомірним та зобов'язати відповідача продовжити з 01.11.11 строк дії дозволу позивача на спеціальне водокористування та діючих гранично допустимих скидів забруднюючих речовин до затоки "Сиваш" до виконання робіт з проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Джанкоя АР Крим".

В обґрунтування поданого позову позивач зазначив, що предметом його діяльності є надання послуг юридичним та фізичним особам м. Джанкой з централізованого водопостачання та водовідведення, а тому для виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності на вимогу ст. 48 Водного кодексу України є необхідним наявність дозволу на спеціальне водокористування, який видається відповідачем та строк його дії є обмеженим.

Внаслідок спливу строку дії дозволу на спеціальне водокористування, термін якого закінчувався 01.11.11р., підготовлено розрахунки на продовження строку дії дозволу та ще 22.06.11р. подано матеріали до Єдиного дозвільного центру, які не містили матеріалів розробки та затвердження гранично допустимих викидів. Розраховані гранично допустимі викиди передано до СЕС, за розглядом яким листом від 01.09.11р. відмовлено в їх узгодженні.

Вдруге подані на узгодження матеріали до Республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища через Єдиний дозвільний центр на продовження строку спеціального водокористування з гранично допустимими викидами.

09.11.11р. факсимільним повідомленням від 01.11.11р. за вих. № 10903/3.1-12/4-11, яке нарочним отримано 14.11.11р. у Єдиному дозвільному центрі, лист з Республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища щодо припинення права спеціального водокористування № 1038 Укр-Кры, виданого 27.12.06р., з посиланням на не проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд, а також відмови Кримським СЕС в подовженні матеріалів гранично допустимих викидів.

Зазначену відмову позивач вважає необґрунтованою, прийняту без врахування фактичних обставин, а наведені вимоги щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд не виконуються з незалежних від нього причин, оскільки такі дії можливе вчинити за бюджетні кошти, а включати до тарифу на послуги водопостачання та водовідведення він не має права, у зв’язку з чим вважає її неправомірною.

Ухвалою суду від 21.12.11р. відкрито провадження в адміністративній справі за названим позовом, розпочато підготовче провадження, відповідачу надано строк для надання суду та в копії позивачу заперечення проти позову та документів на підтвердження своїх доводів, які в нього є, з’ясовано питання про склад осіб які беруть участь у справі, визначено факти, які необхідно встановити для вирішення спору, вивчено документи надані позивачем, прийнято рішення щодо відсутності необхідності проведення попереднього судового засідання, внаслідок чого закінчено підготовче провадження, справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 02.02.12р.

У судовому засіданні представники позивача підтримали позовні вимоги в повному обсязі та просили суд задовольнити позов за викладених в ньому підстав.

Відповідач, повідомлений належним чином про місце, день і час судового розгляду (а.с.27), явку вповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про поважність причин неявки свого представника не повідомив, заперечення на адміністративний позов чи заяву про визнання позову суду не надав.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини, дослідивши матеріали справи, аналізуючи обставини, якими обґрунтовувались позовні вимоги та докази, якими вони підтверджуються, враховуючи правові норми, які належить застосовувати до цих спірних правовідносин, зважаючи на звернення позивача до окружного адміністративного суду з підстав, передбачених пункту 1 частини другої статті 17 КАС України, вирішення публічно-правового спору фізичних осіб чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, з’ясовуючи фактичні обставини, оцінюючи докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню у повному обсязі, виходячи з наступних підстав.

Кримське Республіканське Підприємство "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкоя" – суб’єкт господарювання, що здійснює свою діяльність на підставі Статуту (а.с.7-12), ідентифікаційний код 03348100, зареєстрований Виконавчим комітетом Джанкойської міської ради АР Крим з 07.09.04 року. Відповідно до статуту метою діяльності позивача є задоволення потреб у його послугах (роботах, товарах) населення та інших споживачів, і реалізації на основі отриманого прибутку економічних і соціальних інтересів членів трудового колективу і держави. Предметом діяльності є забезпечення водою населення, підприємств, установ, організацій, відвід і очищення стічної води, здійснення капітального ремонту мереж і споруд, видобуток корисних копалин, тому числі води.

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища є територіальним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, заповідної справи, екологічної, та в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки на території АР Крим, діє на підставі Положення про Республіканський комітет АР Крим з охорони навколишнього природного середовища, затвердженого Постановою Ради Міністрів АР Крим від 09.08.05р. № 359 "Про затвердження Положення про Республіканський комітет АР Крим з охорони навколишнього природного середовища", функціонально підпорядкований Міністерству охорони навколишнього природного середовища України та входить до системи республіканських органів виконавчої влади АР Крим. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.06р. № 1524 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мінприроди є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, екологічної безпеки, заповідної справи, поводження з відходами, формування, збереження та використання екологічної мережі, геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Так, на вимогу частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Закон України від 25.06.91р. № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Об'єктами правової охорони навколишнього природного середовища, відповідно до змісту статті 5 названого Закону, є: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.

Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим і уповноважені нею органи, Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України.

Спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених функцій.

Забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів відповідно до частини першої статті 48 Водного кодексу України є спеціальним водокористуванням

З положень частини другої названої статті спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Приписи статті 49 Водного кодексу України передбачають здійснення спеціального водокористування на підставі дозволу, що видається державними органами охорони навколишнього природного середовища – у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення.

За змістом пункт "є" частини першої статті 20 названого Закону, видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України належить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях.

Процедура погодження та видачі юридичним і фізичним особам дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів) врегульована Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02р. № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459".

Відповідно до пункту 2 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування дозволи видаються у разі використання води водних об'єктів: загальнодержавного значення – Республіканським комітетом екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі - територіальні органи Мінекоресурсів); місцевого значення - Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними територіальними органами Мінекоресурсів.

З положень пункту 3 названого Порядку передбачено, що дозволи видаються за клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді, яке погоджується: у разі використання поверхневих вод – з Республіканським комітетом по водному господарству Автономної Республіки Крим, територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації (далі - органи водного господарства); у разі використання підземних вод – з Державною геологічною службою або дочірніми підприємствами НАК "Надра України" за переліком, який затверджує Мінекоресурсів; у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, – з Міністерством Охорони Здоров’я.

Дозволи видаються органами, що зазначені в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, в місячний термін з дня подання в установленому порядку клопотання, а органами, зазначеними в абзаці третьому цього пункту, – в установлені ними терміни. Клопотання водокористувачів розглядаються у місячний термін. У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови (п. 4 Порядку).

Встановлені судом з матеріалів справи фактичні обставини свідчать про те, що заявою від 13.10.11р., звернувшись відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" до відповідача, позивач просив надати дозвіл на спеціальне водокористування КРП "ВПВКГ м. Джанкоя", надавши до заяви клопотання про узгодження умов та отримання дозволу на спеціальне водокористування (а.с15), на яку, за результатами заявок № 04/77 від 13.10.11р., № 04/89 від 17.10.11р. про отримання дозволу на спеціальне водокористування та матеріалів гранично допустимого викиду забруднюючих речовин, листом від 01.11.11р. № 10903/3.1-12/4-11 повідомлено заявника про те, що умови раніше виданого дозволу на спеціальне водокористування № 1038 Укр-Кры від 27.12.06р. на строк до 01.11.11р. в частині проведення реконструкцій каналізаційних очисних споруд не виконано, каналізаційні очисні споруди м. Джанкоя знаходяться в незадовільному технічному стані, параметри очистки не відповідають санітарним нормам та екологічним нормам та стандартам, а тому керуючись пунктом 6 ст. 55 Водного кодексу України, листом Мінприроди України від 25.02.11р. № 4355/28/10-11 на підставі ст. 56 Водного кодексу України Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища припиняє дію спеціального водокористування № 1038 Укр-Кры (а.с.17).

З наданих пояснень представниками позивача, судом встановлено, що замовлений проект у 2007 році "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Джанкоя АР Крим", виготовлений, відправлений на державну експертизу, після доопрацювань виявлених недоліків, лише 18.10.11р. прийнято комплексною державною експертизою відносно робочого проекту позитивний висновок № 738-2010/ІЗ (00-00227-09) (а.с.18), на реалізацію якого необхідним є 30 млн. грн.

Оскільки, Кримське республіканське підприємство "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкоя" входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, і знаходиться в сфері управління Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, що є органом управління, ним здійснено звернення до КРО ПП "Кримводоканал" та Міністерство Житлово-комунального господарства АР Крим про необхідність реконструкції та модернізації каналізаційно-очисних споруд в м. Джанкой (а.с.22,23).

Відповідно із Загальнодержавною цільовою програмою "Питна вода України" на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України від 03.03.05р. № 2455-IV "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки, реконструкція та будівництво систем питного водопостачання та водовідведення, реконструкція та технічне переобладнання водоочисних станцій, будівництво, реконструкція та будівництво споруд з очистки стічних вод здійснюється за рахунок субвенцій із Державного бюджету України місцевими бюджетами.

Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Джанкой на 2009-2014 роки на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд враховано 23 365,00 тис. грн., проте до дійсного часу вказана сума на рахунки КРП "ВПВКГ м. Джанкоя" не надходила.

Надані пояснення представниками сторін, що підтверджуються наявними матеріалами справи, суд приходить до висновку, що дії позивача, вчинення яких вимагає від нього відповідач, залежать від обставин, які позивач не в змозі упередити та усунути, а тому суд знаходить поважними причини невиконання реконструкції каналізаційних очисних споруд неможливість за об’єктивних причин поліпшити технічний стан, параметри очистки на відповідність санітарним та екологічним нормам та стандартам, через що не вбачає підстав для застосування заходів, наслідком яких може бути санітарно-епідеміологічна загроза населенню міста.

За змістом пункту 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом, що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка, а тому суд вважає за можливе подовжити раніше виданий дозвіл на спеціальне водокористування № 1038 Укр-Кры від 27.12.06р. на відповідний строк з вимогами щодо реконструкції каналізаційно-очисних споруд, поліпшення технічного стану, параметрів очистки на відповідність санітарним та екологічним нормам та стандартам.

Відповідно до принципів адміністративної юстиції, сформульованих у частині третій статті 2 КАС України, рішення суб’єкта владних повноважень, повинне бути обґрунтовано, тобто прийнятим з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Відповідно до змісту вказаної норми Кодексу адміністративного судочинства України, одним з основних принципів є пропорційність, тобто дотримання необхідного балансу між будь якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване судове рішення. Дотримання принципу пропорційності особливо важливе при прийнятті рішень або вжитті заходів, які матимуть вплив на права, свободи та інтереси особи. Метою дотримання цього принципу є досягнення розумного балансу між публічними інтересами, на забезпечення яких спрямовані рішення або дії суб'єкта владних повноважень, та інтересами конкретної особи.

Суд вважає, що у спірних правовідносинах підлягає застосуванню принцип пропорційності між прийнятим рішенням суб’єктом владних повноважень та неспритними наслідками такого рішення, оскільки відсутність спеціального дозволу на водокористування є підставою для зупинення діяльності позивача, що в свою чергу приведе до неможливості задоволення потреб у його послугах (роботах, товарах) населення та інших споживачів, забезпечення водою населення, підприємств, установ, організацій, відвід і очищення стічної води, видобуток корисних копалин, тому числі води, що може призвести до санітарно-епідеміологічна загроза населенню міста.

Зважаючи на принципи пропорційності, якими є: здійснення повноважень, що не повинні спричиняти будь-яких негативних наслідків, відповідність цілям, які заплановано досягти; несприятливість наслідків для прав, свобод та інтересів особи внаслідок рішення чи дії суб'єкта владних повноважень, повинні бути значно меншими від тієї шкоди, яка могла б настати за відсутності такого рішення чи дії; якщо рішення або дія можуть обмежити права, свободи чи інтереси осіб, то такі обмеження повинні бути виправдані необхідністю досягнення більш важливих цілей; для досягнення суспільно-корисних цілей необхідно обирати найменш "шкідливі" засоби, при прийнятті рішення суб’єктом владних повноважень має бути досягнуто баланс між публічним інтересом та індивідуальними інтересами особи, а також між цілями та засобами їх досягнення.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що відмова відповідача у проводженні терміну дії дозволу на спеціальне водокористування КРП "ВПВКГ м. Джанкой" слід кваліфікувати як таке, що порушує принцип пропорційності, а матеріалами справи не підтверджується нанесення позивачем будь-якої шкоди інтересам держави, суспільства або споживачів.

Більш того, відсутність у позивача спеціального дозволу на водокористування призведе до повної зупинки його господарської діяльності, невиконання ним покладених на нього завдань, що призведе до санітарно-епідеміологічної загрози населенню міста, а також виникнення непередбачених ситуацій техногенно-екологічного характеру.

За вказаних підстав, зважаючи на принципи адміністративної юстиції, встановлені положеннями статті 2 КАС України, приписи постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6.03.08р. № 2, оскільки невідповідності дій суб'єкта владних повноважень хоча б одному із зазначених у статті 2 КАС України критеріїв для оцінювання його рішень, дій та бездіяльності може бути підставою для задоволення адміністративного позову, суд дійшов висновку, що відмова відповідача у продовження дозволу на спеціальне водокористування прийнята без врахування всіх фактичних обставин справи та можливих неспритних наслідків для населення м. Джанкой, а відтак є протиправною.

Виходячи з системного аналізу положень Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", положень Водного кодексу України та Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02р. № 321, надання дозволів на спеціальне водокористування та продовження їх дії із зазначенням строку продовження відноситься до виключної компетенції відповідача, через що здійснення судового захисту особи, чиє право порушено органами державної влади чи місцевого самоврядування внаслідок порушення ними положень Конституції та законів України у спосіб, що відповідає визначеним у законодавстві способам захисту порушеного права, є здійснення судом його повноважень органу судової влади у межах Конституції та законів України, тому належним способом захисту прав позивача є задоволення позивних вимог в частині зобов’язання відповідача розглянути питання щодо продовження терміну дії дозволу на спеціальне водокористування УКР-КРЫ № 1038 Кримському республіканському підприємству "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкой".

В судовому засіданні 02.02.12р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Складено постанову у повному обсязі відповідно до норм, встановлених частиною третьою статті 160 КАС України – 07.02.12р.

Оскільки з положень частини першої статті 94 КАС України судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України, тому судові витрати, понесені позивачем зі сплати судового збору у розмірі 28,23 грн., факт понесення яких підтверджено квитанцією від 16.12.11р. № 243, підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України у повному обсязі, шляхом їх безспірного списання із рахунку відповідача, – розміром 28,23 грн.

Керуючись статтями 94, 159, 160, 161, 162, 163, 186, 254 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Визнати протиправною відмову Республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища від 01.11.11р. № 10903/3.1-12/4-11.

Зобов'язати Республіканський комітет АР Крим з охорони навколишнього природного середовища розглянути питання щодо продовження строку дії дозволу на спеціальне водокористування та діючих максимально припустимих викидів забруднюючих речовин в залив "Сіваш" Кримському Республіканське підприємство "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкоя".

Стягнути з Державного бюджету України, на користь Кримського Республіканське підприємство "Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Джанкоя", в рахунок відшкодування понесених витрат зі сплати судового збору, - 3,40 грн.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частини постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частин постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів від дня отримання постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення строку, з якого суб'єкт владних повноважень може отримати копію постанови суду.

Суддя О.В. Папуша