Адміністративні справи (з 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 340/78/19

Дата ухвалення рішення:
10.01.2019
Зареєстровано:
10.01.2019
Cуддя:
Л.І. Хилько
Оприлюднено:
11.01.2019
Категорія справи:
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо
Суд:
Кіровоградський окружний адміністративний суд
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Адміністративне


КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД


УХВАЛА

про залишення заяви без руху

10 січня 2019 року Справа № 340/78/19

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Хилько Л.І., розглянув матеріали позовної заяви ОСОБА_1 (далі - позивач) до Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (далі - відповідач) про зобов'язання вчинити певні дії, -


В С Т А Н О В И В:


Позивач звернулася до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом про:

- визнання протиправним та скасування рішення відповідача №2705/04-11 від 04.10.2018 р. про відмову у призначенні пенсії за вислугу років на підставі ст. 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VІІІ;

- визнання наявності спеціального трудового стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років згідно ст. 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VІІІ, який на день звернення за призначенням пенсії становить 23 роки 9 місяців 09 днів;

- зобов'язати відповідача призначити та виплачувати пенсію за вислугу років згідно ст.86 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VІІІ та виплачувати її з 26.09.2018 р., виходячи із розрахунку 60% від суми заробітної плати обрахованої за останні 60 календарних місяців роботи перед зверненням за призначенням пенсії, на підставі довідки прокуратури Кіровоградської області №18-304 вих.17 від 26.09.2018 р., без обмеження розміру.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

При цьому, згідно до ч. 1 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) (ч.2 ст.169 КАС України).

Так, за правилами ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень; 6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1 - 4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень (ч.2 ст.5 Кодексу).

Частиною 1 ст.160 КАС України передбачено, що у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

При цьому, ч.5 ст.160 КАС України вказує, що в позовній заяві зазначаються: 4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Відповідно приписів ст. 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи, зокрема про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення відбувається за правилами, визначеними главою 6 ЦПК України.

Відповідно ч.2 ст.315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Таким чином, позивачу необхідно надати пояснення щодо звернення до адміністративного суду з вимогою про визнання наявності спеціального трудового стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Згідно ч. 3 ст.161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено у Законі України "Про судовий збір".

Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" вказано те, що прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня.

Відповідно до пункту 3 ч.2 ст.4 Закону за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, ставка судового збору становить - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас, згідно абз.2 ч.3 ст.6 Закону, у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Отже, позивачу необхідно надати до суду докази сплати судового збору (Отримувач коштів: УК у м.Кроп./м.Кропивницький/22030101; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38037409;Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); Код банку отримувача (МФО): 899998; Рахунок отримувача: 34316206084003; Код класифікації доходів бюджету: 22030101; Призначення платежу: 101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Кіровоградський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа)).

Керуючись ст.ст. 160, 161 КАС України, суддя, -


У Х В А Л И В:


Позовну заяву залишити без руху та повідомити позивача про необхідність виправити вказані в описовій частині ухвали недоліки позовної заяви протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

Роз'яснити позивачу, що у разі не усунення вказаних недоліків позовної заяви у встановлений строк, остання буде вважатися неподаною та повернута позивачу.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст.256 КАС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.


Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Л.І. Хилько
Судовий реєстр по справі 340/78/19

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
80893369 Постанова 02.04.2019 Мельник В.В. Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
80507254 Ухвала 18.03.2019 Мельник В.В. Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
80347173 Ухвала 11.03.2019 Мельник В.В. Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
79911013 Ухвала 19.02.2019 Бучинський А. Б. Верховинський районний суд Івано-Франківської області Кримінальне
79936647 Ухвала 19.02.2019 Бучинський А. Б. Верховинський районний суд Івано-Франківської області Кримінальне
79837055 Рішення 14.02.2019 Л.І. Хилько Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
79340683 Ухвала 23.01.2019 Л.І. Хилько Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
79086519 Ухвала 10.01.2019 Л.І. Хилько Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне