Невизначена Категорія /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2-а-1787/2010

Дата ухвалення рішення:
01.12.2010
Зареєстровано:
23.12.2010
Cуддя:
Сушко Олег Олександрович
Оприлюднено:
24.12.2010
Категорія справи:
Невизначена Категорія
Суд:
Ладижинський міський суд Вінницької області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Адміністративне


ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 2-а-1787/2010 рік


П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2010 року м. Ладижин

Суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Сушко О.О., розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити дії щодо перерахунку та виплати пенсії, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернулася до суду з цим позовом і просила зобов`язати відповідача здійснити з 01.05.2010 року перерахунок та виплату державної пенсії, додаткової пенсії та підвищення (доплати) до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають в зоні посиленого радіоекологічного контролю, у відповідності з вимогами ст. ст. 39, 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Відповідач у визначений строк не надав суду своїх заперечень або заяви про визнання позову.

Відповідно до вимог ст. 183-2 КАС України справа розглядалася в порядку скороченого провадження одноособово суддею без проведення судового засідання та виклику сторін.

Оцінивши повідомлені позивачкою обставини та давши їм належну юридичну оцінку, вважаю, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Ч. 2 ст. 39 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає, що пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті, а згідно ч.1 даної статті громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах: - у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - три мінімальні заробітні плати; - у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати; - у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.

Згідно ст. 49 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді: а) державної пенсії; б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до постраждалих першої категорії, що є інвалідами ІІI групи, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, в розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком.

Ст. 54 вказаного Закону встановлено, що в усіх випадках розмір пенсії для інвалідів ІІI групи, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим 6 мінімальних пенсій за віком.

Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 року, зокрема, були внесенні зміни до ст. ст. 39, 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з якими інвалідам ІIІ групи, віднесеним до категорії І щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та державна пенсія призначаються відповідно в розмірі 15 % і 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Однак, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року зазначені зміни були визнані неконституційними і втратили чинність. У зв’язку з цим продовжила діяти попередня редакція ст. ст. 39, 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» .

За таких обставин позивач має право на призначення щомісячної додаткової пенсії та державної пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах, відповідно, 50 % та не менше 6 мінімальних пенсій за віком, а також підвищення (доплати) до пенсії в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Згідно ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум застосовується, зокрема, для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище, відмова відповідача у здійсненні перерахунку позивачеві державної, додаткової пенсії, а також підвищення (доплати) до пенсії, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України.

Відповідно до ст. 99-100 КАС України строк для звернення до адміністративного суду встановлений у шість місяців, а тому перерахунок пенсії, позивачу необхідно здійснити у межах даного строку починаючи з 12.05.2010 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 183-2 та ч. 1 ст. 256 КАС України постанова суду підлягає негайному виконанню відповідачем.

На підставі ст. ст. 39, 49, 50, 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 року № 6-рп/2007 та від 22.05.2008 року № 10-рп/2008, керуючись ч. 4 ст. 9, ст. ст. 94, 99-100, 158-163, 1832, 256 КАС України, суд, –

П О С Т А Н О В И В :

Позов задовольнити.

Визнати протиправними дії Управління Пенсійного фонду України у м. Ладижин Вінницької області щодо призначення, нарахування та виплати пенсії ОСОБА_1 не у відповідності зі ст. ст. 39, 50, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України у м. Ладижин Вінницької області провести з 12.05.2010 року перерахунок державної пенсії ОСОБА_1 як особі, постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи І категорії, інваліду ІIІ групи, згідно ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до розміру не нижчого 6 мінімальних пенсій за віком, розмір якої встановлений ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та здійснити виплату даної пенсії з врахуванням проведених виплат.

Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України м. Ладижин Вінницької області провести з 12.05.2010 року перерахунок додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, ОСОБА_1 як особі, постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи І категорії, інваліду IІІ групи, згідно ст. 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком, розмір якої встановлений ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та здійснити виплату даної пенсії з врахуванням проведених виплат.

Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України м. Ладижин Вінницької області здійснити з 12.05.2010 року перерахунок підвищення (доплати) до пенсії ОСОБА_1 до ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за проживання на території підвищеного радіоактивного забруднення, встановивши її на рівні мінімальної заробітної плати, та здійснити виплату даної пенсії з врахуванням проведених виплат.

Постанова суду підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржено протягом 10 днів після отримання її копії до Київського апеляційного адміністративного суду через Ладижинський міський суд.

Суддя: (підпис).

З оригіналом вірно.

Суддя Ладижинського міського суду О.О.Сушко


Судовий реєстр по справі 2-а-1787/2010

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
79234109 Ухвала 18.10.2018 Іванюта Т. Є. Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
76658217 Ухвала 19.09.2018 Іванюта Т. Є. Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
38047100 Ухвала 02.04.2014 Жизневська А.В. Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
37730000 Ухвала 19.03.2014 Жизневська А.В. Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
37730138 Ухвала 19.03.2014 Жизневська А.В. Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
93019696 Постанова 28.12.2010 Лінник Г. О. Пологівський районний суд Запорізької області Адміністративне
13249742 Постанова 27.12.2010 Підлипняк Микола Дмитрович Немирівський районний суд Вінницької області Адміністративне
13141592 Постанова 24.12.2010 Яценко Володимир Васильович Лубенський міськрайонний суд Полтавської області Адміністративне
53710058 Постанова 20.12.2010 Бойко М. П. Монастириський районний суд Тернопільської області Адміністративне
12883830 Постанова 17.12.2010 Бутенко Володимир Миколайович Ізюмський міськрайонний суд Харківської області Адміністративне
58117000 Постанова 14.12.2010 Мазур Н. В. Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області Адміністративне
51449642 Ухвала 13.12.2010 Яценко В. В. Лубенський міськрайонний суд Полтавської області Адміністративне
62107382 Постанова 10.12.2010 Іванюта Т. Є. Кагарлицький районний суд Київської області Адміністративне
65545470 Ухвала 10.12.2010 Янова Л. М. Тростянецький районний суд Сумської області Адміністративне
65545817 Постанова 10.12.2010 Янова Л. М. Тростянецький районний суд Сумської області Адміністративне
53710040 Ухвала 09.12.2010 Бойко М. П. Монастириський районний суд Тернопільської області Адміністративне
12865052 Постанова 07.12.2010 Лицур Іван Миколайович Долинський районний суд Івано-Франківської області Адміністративне
54385850 Постанова 07.12.2010 Зарєчна І. В. Деражнянський районний суд Хмельницької області Адміністративне
12664336 Постанова 05.12.2010 Свитка Сергій Леонідович Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області Адміністративне
13203001 Постанова 03.12.2010 Калайда Іван Степанович Золочівський районний суд Харківської області Адміністративне
75261414 Постанова 02.12.2010 Гордєєв В. О. Бучацький районний суд Тернопільської області Адміністративне
12968393 Постанова 01.12.2010 Сушко Олег Олександрович Ладижинський міський суд Вінницької області Адміністративне
50833284 Постанова 01.12.2010 Марущак Н. М. Ставищенський районний суд Київської області Адміністративне
65545366 Ухвала 30.11.2010 Янова Л. М. Тростянецький районний суд Сумської області Адміністративне
13285301 Постанова 24.11.2010 Харабадзе К. Ш. Лозівський міськрайонний суд Харківської області Адміністративне
12447096 Постанова 15.11.2010 Чернюк Віталій Дмитрович Миргородський міськрайонний суд Полтавської області Адміністративне
12275287 Постанова 12.11.2010 Кучеренко Олена Петрівна Добровеличківський районний суд Кіровоградської області Адміністративне
12238088 Ухвала 11.11.2010 Калайда Іван Степанович Золочівський районний суд Харківської області Адміністративне
12218430 Постанова 10.11.2010 Коваленко Анатолій Васильович Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Адміністративне
13289727 Ухвала 08.11.2010 Скорик Сергій Анатолійович Комсомольський районний суд м. Херсона Адміністративне
12162953 Постанова 18.10.2010 Діденко Сергій Олександрович Добропільський міськрайонний суд Донецької області Адміністративне
12002646 Постанова 28.09.2010 Булашев Роман Леонідович Приморський районний суд Запорізької області Адміністративне
70641320 Ухвала 30.06.2010 Андрощук Є. М. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Адміністративне
12883242 Постанова 02.06.2010 Махіборода Ніна Олександрівна Ленінський районний суд м. Запоріжжя Адміністративне
53183010 Постанова 29.04.2010 Зайцев Л. М. Старобільський районний суд Луганської області Адміністративне
69754526 Постанова 29.04.2010 Пронька В. В. Новопсковський районний суд Луганської області Адміністративне
9187624 Постанова 21.04.2010 Терещенко Ольга Іванівна Білопільський районний суд Сумської області Адміністративне
9723312 Постанова 01.04.2010 Савенко Валерій Григорович Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області Адміністративне
8664230 Постанова 30.03.2010 Кондратенко Людмила Петрівна Роменський міськрайонний суд Сумської області Адміністративне
9657969 Постанова 18.03.2010 Кавун Тетяна Володимирівна Маловисківський районний суд Кіровоградської області Адміністративне
9783222 Постанова 10.02.2010 Соловйов Олег Леонідович Жовтневий районний суд м. Маріуполя Адміністративне