Адміністративні справи (до 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2-а-366/11

Дата ухвалення рішення:
08.02.2011
Зареєстровано:
09.02.2011
Cуддя:
Ляшко С. М.
Оприлюднено:
10.02.2011
Категорія справи:
Адміністративні справи (до 01.01.2019)
Суд:
Тячівський районний суд Закарпатської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Адміністративне

Справа № 2-а-366/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

в порядку скороченого провадження

08 лютого 2011 року м.Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в особі судді Ляшко С.М., розглянувши в порядку скороченого провадження в залі суду в м. Тячів адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України у Тячівському районі про нарахування недоплаченої державної соціальної допомоги,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася в суд з адміністративним позовом до Управління Пенсійного фонду України у Тячівському районі про нарахування недоплаченої соціальної державної допомоги. В позовній заяві зазначила, що народилася 02 жовтня 1936 року і відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»є дитиною війни та з 1 січня 2006 року йому до пенсії повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком.

Виплата надбавки до пенсії повинна здійснюватись відповідачем, так як основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і у повному обсязі фінансування і виплати пенсій та інших виплат, які згідно законодавства здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених чинним законодавством.

Всупереч положенням ст. 22 Конституції України відповідач, як орган владних повноважень відмовив йому у гарантованому ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», праві.

Просить продовжити строк на звернення до суду та зобов’язати управління Пенсійного фонду України в Тячівському районі нарахувати їй, як дитині війни, щомісячну державну допомогу у розмірі 30% мінімальної пенсії по віку та забезпечити її виплату за період з 2006 року по грудень 2010 року і забезпечити виплату в майбутньому.

Представник відповідача надіслав суду письмові заперечення. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що статтею 6 цього Закону передбачено, що дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Однак не передбачено яким саме органом (Пенсійним фондом або іншим органом), за рахунок яких коштів і джерел та в якому процедурному порядку здійснюється призначення і виплата підвищення пенсій.

Зазначена стаття Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»взагалі була зупинена на 2007 рік, а на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»спочатку була зупинена, а потім визначені нею пільги були запроваджені поетапно.

Виплата щомісячної державної соціальної допомоги «дітям війни» згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни»в 2006 році не проводилася у зв’язку з відсутністю механізму їх проведення та коштів, передбачених у Державному бюджеті України, а в 2007 році таке підвищення проводилося тільки тим дітям війни, які визнані інвалідами, що встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

З 01.01.2008 року позивачу нараховується у встановленому порядку щомісячна державна соціальна допомога, а тому посилання позивача на заборгованість УПФ України в Тячівському районі щодо виплати щомісячної державної допомоги з 2008 року вважає безпідставним.

Управління Пенсійного фонду України в Тячівському районі здійснює свої повноваження по ефективному використанню коштів Пенсійного фонду України шляхом фінансування пенсійних виплат за рахунок чітко визначених прибутковою частиною бюджету Пенсійного фонду джерел і відповідно до конкретних напрямів витратної частини бюджету, які використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

Враховуючи, що Законом України «Про соціальний захист дітей війни»передбачено фінансування виплат по даному закону із Державного бюджету України, а не із бюджету Пенсійного фонду України, то будь-яких порушень з боку управління Пенсійного фонду України у Тячівському районі не вбачається.

Крім цього вважає, що позивачем пропущено встановлений ст. 99 КАС України строк звернення до адміністративного суду строк, що є підставою згідно до ст. 100 КАС України для залишення позову без розгляду.

Просить в задоволенні позову відмовити і справу розглянути у його відсутності.

Ухвалою Тячівського районного суду від 08 лютого 2011 року позовну заяву ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України у Тячівському районі про нарахування недоплаченої державної соціальної допомоги за період з 1 січня 2006 року до 26 липня 2010 року залишено без розгляду.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», який набув чинності з 1 січня 2006 року, дитиною війни визнається особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.

Відповідно до ст.ст. 6, 7 вказаного Закону дітям війни пенсії підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Позивач ОСОБА_1 є ІНФОРМАЦІЯ_1, отримує пенсію по віку, що стверджується даними її паспорту громадянина України та пенсійного посвідчення, тобто є дитиною війни і має право на пільги, передбачені Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

Реалізація особою права, що пов’язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актів національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань, тобто посилання органами державної влади на відсутність коштів, як на причину невиконання своїх зобов’язань судом не може бути прийняте до уваги, оскільки у справі «Кечко проти України»Європейський Суд з прав людини констатував, що не приймає аргумент Уряду щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів, як на причину невиконання своїх зобов’язань.

Посилання відповідача на неврегульованість питання обчислення розміру пенсії дітям війни чинним законодавством не приймається судом до уваги, так як ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»визначено, що дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 % мінімальної пенсії за віком. З огляду на наведене, дане питання врегульоване чинним законодавством України.

Відповідно до п.п. 1, 3, 15 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою КМУ від 24.10.2007 року Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, одним з основних завдань якого є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Законом України «Про Державний бюджет на 2010 рік»дія ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»не зупинялася, а відтак вимоги позивача підлягають до задоволення.

Окрім вказаного, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в частині зобов’язання відповідача нараховувати та виплачувати позивачу надбавку до пенсії відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»в подальшому, оскільки предметом судового захисту можуть бути невизнані, порушені або оспорюванні права, свободи чи інтереси особи, а наявність факту порушення у майбутньому встановити не можливо.

Зважаючи на те, що суд не вправі виконувати функції суб’єкта владних повноважень, покладені на нього законом та питання щодо здійснення перерахунку пенсії відносяться до компетенції органів Пенсійного фонду України, суд вважає необхідним зобов’язати управління Пенсійного фонду України в Тячівському районі здійснити перерахунок щомісячного підвищення до пенсії позивачу починаючи з 26 липня 2010 року по 07 лютого 2011 року відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»та здійснити її виплату.

Керуючись ч.2 ст.152 Конституції України, ст.ст. 1, 6, 7 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», ст.ст. 6, 11, 71, 72, 159-163, 183-2 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити частково.

Зобов’язати управління Пенсійного фонду України у Тячівському районі провести перерахунок та виплату недоплаченого підвищення пенсії ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком як це передбачено ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»з урахуванням раніше виплачених сум починаючи з 26 липня 2010 року по 08 лютого 2011 року.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Тячівський районний суд протягом десяти днів з дня отримання її копії.

Суддя Тячівського

районного суду: С.М. ЛяшкоСудовий реєстр по справі 2-а-366/11

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
13789123 Постанова 15.02.2011 Ярошенко Т. О. Охтирський міськрайонний суд Сумської області Адміністративне
13780853 Постанова 14.02.2011 Чернюк І. В. Староміський районний суд м. Вінниці Адміністративне
13754625 Постанова 11.02.2011 Журавель В. А. Червонозаводський районний суд м. Харкова Адміністративне
13763459 Постанова 11.02.2011 Глушкова В. Ф. Крижопільський районний суд Вінницької області Адміністративне
13777992 Ухвала 11.02.2011 Грушко О. П. Коропський районний суд Чернігівської області Адміністративне
13728664 Постанова 10.02.2011 Кравець В. І. Гайсинський районний суд Вінницької області Адміністративне
13764976 Ухвала 10.02.2011 Хомич В. І. Любешівський районний суд Волинської області Адміністративне
13773819 Постанова 10.02.2011 Черкашина М. С. Білопільський районний суд Сумської області Адміністративне
13708385 Постанова 09.02.2011 Сенін В. Ю. Голосіївський районний суд міста Києва Адміністративне
13677181 Ухвала 08.02.2011 Ляшко С. М. Тячівський районний суд Закарпатської області Адміністративне
13677183 Постанова 08.02.2011 Ляшко С. М. Тячівський районний суд Закарпатської області Адміністративне
13750867 Постанова 08.02.2011 Ковтунович О. В. Шумський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13776002 Постанова 08.02.2011 Дічакова Т. І. Великоолександрівський районний суд Херсонської області Адміністративне
13786102 Постанова 08.02.2011 Бойко І. А. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області Адміністративне
13692955 Ухвала 07.02.2011 Прийомова О. Ю. Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області Адміністративне
13702534 Постанова 07.02.2011 Гончарук О. Н. Камінь-Каширський районний суд Волинської області Адміністративне
13728977 Постанова 07.02.2011 Дернова В. В. Ладижинський міський суд Вінницької області Адміністративне
13736771 Постанова 07.02.2011 Любченко С. Д. Совєтський районний суд м. Макіївки Адміністративне
13646166 Постанова 05.02.2011 Цибенко І. В. Новозаводський районний суд м. Чернігова Адміністративне
13693611 Ухвала 04.02.2011 Мунтян О. О. Суворовський районний суд м. Одеси Адміністративне
13693613 Постанова 04.02.2011 Мунтян О. О. Суворовський районний суд м. Одеси Адміністративне
13664161 Постанова 03.02.2011 Ярошенко Т. О. Охтирський міськрайонний суд Сумської області Адміністративне
13625498 Постанова 02.02.2011 Гринів М. А. Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області Адміністративне
13629077 Постанова 02.02.2011 Дубінчина Т. М. Середино-Будський районний суд Сумської області Адміністративне
13695471 Ухвала 02.02.2011 Здоровило В. А. Ватутінський міський суд Черкаської області Адміністративне
13619065 Постанова 01.02.2011 Кирилюк В. Ф. Рожищенський районний суд Волинської області Адміністративне
13645911 Постанова 01.02.2011 Денисенко Наталія Олександрівна Згурівський районний суд Київської області Адміністративне
13755173 Постанова 01.02.2011 Захарчук В. В. Бериславський районний суд Херсонської області Адміністративне
13772519 Постанова 31.01.2011 Стрюк Л. І. Полтавський районний суд Полтавської області Адміністративне
13640519 Постанова 28.01.2011 Пікалова Н. М. Краматорський міський суд Донецької області Адміністративне
13739565 Постанова 28.01.2011 Бульба О. М. Енергодарський міський суд Запорізької області Адміністративне
13618807 Ухвала 27.01.2011 Корецька В. В. Ківерцівський районний суд Волинської області Адміністративне
13618808 Ухвала 27.01.2011 Корецька В. В. Ківерцівський районний суд Волинської області Адміністративне
13639675 Постанова 27.01.2011 Лукінова К. С. Покровський районний суд Дніпропетровської області Адміністративне
13742941 Постанова 26.01.2011 Скороход Т. Н. Ставищенський районний суд Київської області Адміністративне
13529569 Постанова 24.01.2011 Денисова Т. С. Борщівський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13634318 Постанова 21.01.2011 Фролов О. Л. Тальнівський районний суд Черкаської області Адміністративне
13755109 Ухвала 21.01.2011 Захарчук В. В. Бериславський районний суд Херсонської області Адміністративне
13566214 Постанова 20.01.2011 Демченко В. С. Звенигородський районний суд Черкаської області Адміністративне
13641337 Постанова 20.01.2011 Кондратюк В. І. Овруцький районний суд Житомирської області Адміністративне
13771998 Ухвала 20.01.2011 Стрюк Л. І. Полтавський районний суд Полтавської області Адміністративне
13445530 Ухвала 18.01.2011 Бєлостоцька Олена Василівна Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області Адміністративне
13521998 Постанова 14.01.2011 Бондар Я. М. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Адміністративне
13565601 Постанова 14.01.2011 Терещенко О. Є. Каховський міськрайонний суд Херсонської області Адміністративне
13571420 Постанова 13.01.2011 Сидоренко Алла Петрівна Зарічний районний суд м. Сум Адміністративне
13450731 Постанова 12.01.2011 Климова Г. М. Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
13693877 Постанова 12.01.2011 Ланна Я. О. Чутівський районний суд Полтавської області Адміністративне
13442183 Постанова 10.01.2011 Волошин І.А. Тростянецький районний суд Вінницької області Адміністративне
13519819 Постанова 10.01.2011 Робак С. О. Тульчинський районний суд Вінницької області Адміністративне
13530971 Постанова 05.01.2011 Муленко Л. М. Балаклійський районний суд Харківської області Адміністративне