Адміністративні справи (до 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2-а-763/11

Дата ухвалення рішення:
07.02.2011
Зареєстровано:
15.02.2011
Cуддя:
Забара Г. Я.
Оприлюднено:
17.02.2011
Категорія справи:
Адміністративні справи (до 01.01.2019)
Суд:
Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Адміністративне

Справа № 2-а-763/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2011 р. Суддя Первомайського районного суду Автономної Республіки Крим Забара Г.Я.,

розглянувши в скороченому провадженні адміністративну справу

за позовом ОСОБА_1

до Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АРК

про визнання дій протиправними,

встановив:

Позивач звернувся з позовом про визнання дій незаконними і зобов’язання відповідача нарахувати і сплатити недоплачену йому, як дитині війни, щомісячну державну соціальну допомогу з 01 липня по 31 грудня 2010 року в сумі 993,90 грн., зобов’язати відповідача здійснювати нарахування щомісячної державної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком, та забезпечити її виплату у подальшому, мотивуючи свої вимоги тим, що він має статус дитини війни і відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» має право на щомісячну соціальну допомогу, яка з 01.07.2010 р. йому не виплачувалась.

Відповідач позов не визнав, вважає що у задоволенні позову необхідно відмовити, мотивуючи свої заперечення тим, що Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АРК не є належним відповідачем. Відповідач посилається на відсутність, не виділення, неперерахування бюджетних коштів на забезпечення виплат допомоги в розмірі, передбаченому Законом, невизначеність яким органом, за рахунок яких коштів і джерел, в якому порядку повинні здійснюватися нарахування и виплата вказаної допомоги. Виплати позивачу здійснюються з 1 січня 2008 року відповідно до ст. 41 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін в деякі законодавчі акти», якою внесені зміни в ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» і встановлено підвищення в розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Учасникам війни така надбавка встановлена в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто виплачується позивачу з 01.01.2008 по 31.03.2008 року щомісячно по 47.00 грн., з 01.04.2008 по 30.06.2008 року - по 48.10 грн., з 01.07.2008 по 30.09.2008 року - по 48.20 грн., з 01.10.2008 року пожиттєво - по 49.80 грн.

Оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, маючи достатньо підстав для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд вважає що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач, громадянин України, народився у 1941 році, має статус дитини війни відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», у зв’язку з чим має право на всі пільги та соціальні гарантії, передбачені цим Законом, в тому числі право на отримання державної соціальної допомоги. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року, в редакції, яка діяла в спірний період, дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АРК у відносинах з фізичними та юридичними особами під час реалізації своїх завдань та функцій, встановлених законодавством України, є органом виконавчої влади та суб’єктом владних повноважень в розумінні ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 підпункт 2 пункту 41 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 року, в тому числі статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни, визнаний таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційними).

Статтею 152 Конституції України передбачено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Оскільки правові положення, які передбачають соціальні виплати, встановлені ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року, є чинними, тобто не скасовані, не змінені, і позивач є дитиною війни, тому має право на їх одержання, яке не залежить від розміру доходів утримувача чи наявності фінансування з бюджету, а має безумовний характер. Таким чином, ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» діє у редакції, згідно з якою дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» фінансове забезпечення державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Відсутність у державному бюджеті коштів на виплату щомісячних надбавок дітям війни не може бути підставою для порушення прав громадян на соціальний захист і як причина невиконання своїх зобов'язань судом не приймається до уваги.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду. Головним розпорядником коштів для виплати, передбаченої ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», є Пенсійний фонд України.

Судом встановлено, що позивачу за вказаний період нараховувалась та виплачувалась щомісячна державна соціальна допомога як дитині війни у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму.

Доводи позивача підтверджені наданими доказами: паспортом громадянина України, пенсійним посвідченням зі штампом дитини війни, довідкою УПФ України в Первомайському районі АРК про отримання позивачем пенсії та доплати.

Позовні вимоги щодо стягнення з відповідача конкретної суми не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до положень статей 21, 105, 162 КАС України адміністративний позов може містити вимоги щодо визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності відповідача, зобов’язання його вчинити певні дії, відшкодувати шкоду, заподіяну незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю. Оскільки встановлено, що відповідач порушив норми права, які регулюють спірні правовідносини, суд визнає такі дії незаконними та зобов’язує відповідача провести нарахування та виплату належних сум відповідно до закону. Суд не являється органом, який нараховує та виплачує спірну суму, а суд, виконуючи властиві йому повноваження, в даному випадку зобов’язує відповідача нарахувати дану суму та виплатити.

Що стосується вимог позивача у частині зобов’язання відповідача виплачувати вказану допомогу у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком у подальшому, то суд вважає їх необґрунтованими, оскільки статтею 6 КАС України передбачено, що до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Виходячи з положень даної норми судовому захисту підлягають порушені права. Позивач припускає порушення його прав у майбутньому, а судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 3, 6, 8, 19, 21, 22, 46, 56, 58, 64, 68, 75, 92, 95, 96, 152 Конституції України, Законами України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195-IV, «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 року, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008, ст.ст. 3, 10, 11, 18, 21, 69-71, 86, 94, 99, 105, 159-163, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

постановив:

Позов ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати дії Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АРК щодо не нарахування та недоплати ОСОБА_1 щомісячної державної соціальної допомоги «Дітям війни» протиправними.

Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АРК здійснити ОСОБА_1 перерахунок пенсії з підвищенням її на 30% мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» у розмірі, встановленому частиною 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» та провести відповідні виплати за 2010 рік з 1 липня 2010 року по 31 грудня 2010 року включно з урахуванням виплачених за цей період сум доплати до пенсії.

Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 3 (три) грн. 40 коп. судового збору.

Постанова може бути оскаржена до Севастопольського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя


Судовий реєстр по справі 2-а-763/11

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
13987416 Постанова 03.03.2011 Артиш Я. Д. Володимир-Волинський міський суд Волинської області Адміністративне
13991148 Постанова 25.02.2011 Ткаченко С. В. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Адміністративне
14000638 Постанова 25.02.2011 Решетар В. І. Тячівський районний суд Закарпатської області Адміністративне
14000639 Постанова 25.02.2011 Решетар В. І. Тячівський районний суд Закарпатської області Адміністративне
13930833 Постанова 22.02.2011 Павлов В. Г. Варвинський районний суд Чернігівської області Адміністративне
13965665 Ухвала 22.02.2011 Денисюк М. В. Рокитнівський районний суд Рівненської області Адміністративне
13995007 Постанова 22.02.2011 Назаренко Г. В. Кіровський міський суд Донецької області Адміністративне
13883740 Постанова 21.02.2011 Штих К. М. Канівський міськрайонний суд Черкаської області Адміністративне
13897290 Постанова 21.02.2011 Бараненко С. М. Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області Адміністративне
13904174 Постанова 21.02.2011 Дернова В. В. Ладижинський міський суд Вінницької області Адміністративне
13926710 Постанова 21.02.2011 Томчук С. В. Шумський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13860763 Ухвала 18.02.2011 Шуліка Ю. В. Червонозаводський районний суд м. Харкова Адміністративне
13860766 Ухвала 18.02.2011 Шуліка Ю. В. Червонозаводський районний суд м. Харкова Адміністративне
13897426 Постанова 18.02.2011 Косач І. А. Новозаводський районний суд м. Чернігова Адміністративне
13850493 Постанова 17.02.2011 Пода Н. М. Чернігівський районний суд Запорізької області Адміністративне
13865071 Постанова 17.02.2011 Гергележиу Р. Ф. Хотинський районний суд Чернівецької області Адміністративне
13988376 Ухвала 17.02.2011 Пономарьова О. М. Ківерцівський районний суд Волинської області Адміністративне
13813643 Постанова 16.02.2011 Притуло Л. В. Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Адміністративне
13839458 Ухвала 15.02.2011 Тощева О. О. Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
13876971 Ухвала 15.02.2011 Логвіна Л. С. Свердловський міський суд Луганської області Адміністративне
13988379 Ухвала 14.02.2011 Пономарьова О. М. Ківерцівський районний суд Волинської області Адміністративне
13749873 Ухвала 11.02.2011 Данилів О. М. Бережанський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13811534 Ухвала 11.02.2011 Бульба О. М. Енергодарський міський суд Запорізької області Адміністративне
13851145 Постанова 11.02.2011 Корюкіна М.П. М. П. Городенківський районний суд Івано-Франківської області Адміністративне
13709525 Постанова 10.02.2011 Бурда Богдан В'ячеславович Зарічний районний суд м. Сум Адміністративне
13749413 Постанова 10.02.2011 Кудін А. М. Охтирський міськрайонний суд Сумської області Адміністративне
13915173 Постанова 10.02.2011 Шувалов М. В. Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
13707763 Постанова 09.02.2011 Лебідь І. П. Цюрупинський районний суд Херсонської області Адміністративне
13926058 Постанова 09.02.2011 Іваницький О. Р. Зборівський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13695268 Постанова 08.02.2011 Дорошинська В. Е. Дніпровський районний суд м. Херсона Адміністративне
13690442 Постанова 07.02.2011 Робак С. О. Тульчинський районний суд Вінницької області Адміністративне
13694398 Постанова 07.02.2011 Сарновський В. Я. Лановецький районний суд Тернопільської області Адміністративне
13728177 Постанова 07.02.2011 Забара Г. Я. Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
13732605 Ухвала 07.02.2011 Ткаченко С. В. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Адміністративне
13732612 Ухвала 07.02.2011 Ткаченко С. В. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Адміністративне
13739837 Постанова 07.02.2011 Гончаренко П. П. Запорізький районний суд Запорізької області Адміністративне
13831280 Ухвала 07.02.2011 Бараненко С. М. Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області Адміністративне
13644526 Постанова 05.02.2011 Парфенюк В. І. Чортківський районний суд Тернопільської області Адміністративне
13695120 Ухвала 04.02.2011 Дорошинська В. Е. Дніпровський районний суд м. Херсона Адміністративне
13812196 Постанова 04.02.2011 Нікітенко Н. П. Ленінський районний суд м. Запоріжжя Адміністративне
13742691 Ухвала 02.02.2011 Проць Т. В. Обухівський районний суд Київської області Адміністративне
13777457 Постанова 02.02.2011 Гончаренко Т. В. Звенигородський районний суд Черкаської області Адміністративне
13756189 Постанова 01.02.2011 Терещенко О. Є. Каховський міськрайонний суд Херсонської області Адміністративне
13758959 Постанова 01.02.2011 Красюк Г. П. Шполянський районний суд Черкаської області Адміністративне
13743048 Постанова 31.01.2011 Скороход Т. Н. Ставищенський районний суд Київської області Адміністративне
14007635 Ухвала 31.01.2011 Адаменко І. М. Бобринецький районний суд Кіровоградської області Адміністративне
13661917 Постанова 28.01.2011 Мірошніченко Л. Є. Слов'янський міськрайонний суд Донецької області Адміністративне
13641568 Ухвала 27.01.2011 Гришковець А. Л. Овруцький районний суд Житомирської області Адміністративне
13474433 Постанова 19.01.2011 Стріжакова Т. В. Торезький міський суд Донецької області Адміністративне
13531689 Постанова 13.01.2011 Холодна В. С. Балаклійський районний суд Харківської області Адміністративне