Адміністративні справи (до 01.01.2019) /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 22а-6500/2008

Дата ухвалення рішення:
09.09.2008
Зареєстровано:
06.10.2008
Cуддя:
Нагорна Л.М.
Оприлюднено:
17.12.2008
Категорія справи:
Адміністративні справи (до 01.01.2019)
Суд:
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Адміністративне

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 22а-6500/08   Головуючий суддя у 1-ій інстанції -

Категорія статобліку -  48   Куковенков С.В.(справа №2а-265/08)

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2008 року м. Дніпропетровськ

  Колегія суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у складі:

  головуючого  - Нагорної Л.М.(доповідач)

  суддів   - Поплавського В.Ю., Уханенка С.А.

  при секретарі  - Фірсік Д.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області

на постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 квітня 2008 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1до Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області про стягнення недоплаченої щорічної одноразової грошової допомоги учаснику бойових дій, -

в с т а н о в и л а:

  В березні 2008 року позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області та просив зобов'язати відповідача по справі виплати на його користь недоплачену щорічну одноразову грошову допомогу за 2003-2007 роки у розмірі 5015,30 грн. В обґрунтування позову вказує на те, що має статус учасника бойових дій і користується всіма правами та пільгами, передбаченими діючим законодавством для цієї категорії осіб, а тому відповідно до ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22 жовтня 1993 року йому щорічно до 05 травня повинна виплачуватись одноразова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Фактично за 2003-2007 роки призначена грошова допомога, всупереч вимогам Конституції України та Закону України № 3551-XII, виплачувалась не в повному обсязі.

Постановою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 квітня 2008 року адміністративний позов було задоволено частково. Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області було зобов'язано виплатити на користь ОСОБА_1. заборгованість по виплаті щорічної одноразової грошової допомоги до 5-го травня, як учаснику бойових дій за 2007 рік у розмірі 1770, 30 грн. В задоволенні інших позовних вимог було відмовлено.

В апеляційній скарзі відповідач просить скасувати постанову суду першої інстанції в частині зобов'язання Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області виплатити на користь ОСОБА_1. заборгованість по виплаті щорічної одноразової грошової допомоги до 5-го травня, як учаснику бойових дій, за 2007 рік у розмірі 1770, 30 грн.  та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1. Посилається на те, що Міністерство фінансів України та Державне казначейство забезпечують щороку до 10 квітня виділення коштів для виплати допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України та встановлених Законом України Про Державний бюджет на відповідний рік, тому при виплаті такої допомоги слід керуватися саме цим законом.

Перевіривши матеріали справи, законність і обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги і заявлених позовних вимог, а також правильність застосування  судом норм матеріального права та правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

З матеріалів справи  вбачається, що ОСОБА_1. має статус учасника бойових дій, що підтверджується посвідченням серії НОМЕР_1 від 04 квітня 1996 року (а.с.8) і на підставі цього має право на щорічну разову грошову допомогу до 05 травня в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком, згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-XII.

ОСОБА_1. було фактично виплачено відповідачем щорічну одноразову грошову допомогу, передбачену Законом №3551-ХІІ <nau://ukr/3551-12/> у квітні 2003, 2004, 2005, 2006 та 2007 років у розмірі 90 грн., 120 грн., 250 грн., 250 грн. та 280 грн. відповідно, що підтверджується довідками Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області (а.с.3)

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1. в частині зобов'язання відповідача виплатити на його користь заборгованість по виплаті щорічної одноразової грошової допомоги до 5-го травня, як учаснику бойових дій за 2007 рік, суд першої інстанції вірно застосовував висновки рішення Конституційного суду України від 09 липня 2007 року, яким визнано, що не відповідає Конституції України таке положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», яким зупинено на 2007 рік дію частини 5 ст. 12-15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги, тому суд вірно прийшов до висновку, що відповідач неправомірно здійснив виплату щорічної грошової допомоги за 2007 рік лише у розмірі 280,00 грн. відповідно до Закону України «Про державний бюджет України за 2007 рік», яким передбачено обмеження виплати вказаної допомоги. 

Відповідно до статті 22 Конституції України <nau://ukr/254к/96-ВР|st22>, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

На підставі вищезазначеного рішення Конституційного суд України розміри виплат, встановлені Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», втратили чинність.

Крім того, в рішенні Конституційного суду України від 09 липня 2007 року зазначено, що воно має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними. Тобто, ці висновки є загальнообов'язковими для всіх судів України.

На час прийняття судом першої інстанції судового рішення ці висновки діяли у часі, тому колегія суддів вважає, що судом вони були застосовані правильно.

    Також, суд першої інстанції вірно визначив розмір разової щорічної допомоги до 5-го травня, з урахуванням вимог ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якої щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.

Згідно із ч. 1 ст. 28 Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Статтею 62 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» затверджений на 2007 рік прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень. При цьому, установлено, що  для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування"  з 1 квітня та з  1  жовтня  2007  року  застосовується прожитковий мінімум для  осіб,  які  втратили  працездатність, визначений абзацом п'ятим частини першої цієї  статті,  збільшений на 1 відсоток.

За таких обставин, розрахунок розміру разової грошової допомоги, передбаченої ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», вірно проведено наступним чином:

406 грн. + 1% = 406 грн. + 4,06 грн. = 410,06 грн.

410,06 грн. х 5 = 2050, 30 грн. - розмір разової грошової допомоги за 2007 рік.

Розмір недоотриманої позивачем разової грошової допомоги, яку слід стягнути з відповідача на користь ОСОБА_1., враховуючи сплачену йому суму:  2050,30 грн. - 280 грн. = 1770,30 грн.

Суд першої інстанції вірно встановив, що Управління праці та соціального захисту населення Комунарської районної адміністрації Запорізької міської ради є належним відповідачем по справі, оскільки відповідно до Закону №3551-ХІІ виплату разової грошової допомоги до 05 травня, здійснюються органами праці та соціального захисту.

Таким чином, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги, є безпідставними і спростовуються вищенаведеним.

Оскільки в іншій частині постанова суду першої інстанції не оскаржувалась жодною із сторін, колегія суддів вважає за необхідне залишити її в цій частині без змін.

  Відповідно до ст.200 КАС України <nau://ukr/2747-15|st200/>, суд апеляційної інстанції за  наслідками  розгляду  апеляційної  скарги на постанову суду першої інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а  постанову суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив  обставини справи та ухвалив судове рішення  з  додержанням  норм  матеріального  і процесуального права.

  Керуючись п.1 ч.1 ст.198 <nau://ukr/2747-15|st198/>, ст. 200 <nau://ukr/2747-15|st200/>, 205 <nau://ukr/2747-15|st205/>, 206 КАС України <nau://ukr/2747-15|st206/>, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради Кіровоградської області - залишити без задоволення.

Постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 квітня 2008 року - без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця з моменту виготовлення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 12 вересня 2008 року.

Головуючий:   Л.М.Нагорна

 Судді: В.Ю. Поплавський

С.А.Уханенко


Судовий реєстр по справі 22а-6500/2008

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2516239 Ухвала 09.09.2008 Нагорна Л.М. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
2467479 Ухвала 25.06.2008 Нагорна Л.М. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
2467615 Ухвала 20.06.2008 Нагорна Л.М. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
1473711 Ухвала 10.01.2008 Бистрик Г.М. Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне